Tipy na výlet v okolí penzionu

ROYAL POINT
CAFE-SHISHA-MUSIC-BAR
Svatá Kateřina 108
T: +420 722 095 282
Vyhlídková naučná stezka v Rozvadově
Okružní naučná stezka má délku 15 km. Na naučné stezce se seznámíte s historií stavby císařské cesty, která zde byla budována v letech 1815 – 1816. Nová cesta vedla z Rozvadova do Přimdy a o jejím vybudování rozhodl sám císař František Josef I.
Naučná stezka dvakrát překračuje moderní komunikační tepnu, dálnici D5. Dále vede přes Svatou Kateřinu, kde se nachází budovy bývalého barokního panského statku. Na stezce se seznámíte i s bobrem říčním, který žije na území Českého lesa od roku 1990. Stezka pokračuje k obci Milíře a ke zdejší rozhledně, která byla vybudována mobilním operátorem.
Zajímavým zastavením naučné stezky je systém klasických pěchotních zákopů a palebních pevnůstek.
Kolowratova naučná stezka
Stezka prochází územím Kolowratových Lesů u Rozvadova. Celá trasa měří 20 km a je na ní 18 tematických zastavení. Tématem zastavení jsou historické, přírodní a kulturní zajímavosti oblasti. Stezka byla zřízena v roce 2007.
Zastavení naučné stezky:
– Dálnice
– Kolowratovy lesy
– Houby v Českém lese
– Nový hraniční přechod
– CHKO Český les
– Dolování Kolowratů na Rozvadovsku
– Přírodní rezervace Jezírka na Rozvadovsku
– Kolowratova lesní železnice
– Dianská rota
– Přírodní rezervace Diana
– Diana
– Pila Diana
– Spárkatá zvěř v našem regionu
– Stará cihelna
– Svatá Kateřina
– Hospodářský dvůr Svatá Kateřina
– Dálnice
– Starý hřbitov a stará císařská cesta
Muzeum železné opony v Rozvadově
V budově bývalé celnice v Rozvadově najdete nové muzeum železné opony, které dokumentuje na stovkách exponátů, tisícovce dobových fotografií a celé řady kopiích důležitých historických dokumentů dějinný vývoj země od konce I. světové války.
Svým pojetím v Evropě unikátní expozice představená na 320 metrech čtverečních vznikla symbolicky na místě někdejšího nejznámějšího hraničního přechodu, kde ostnaté dráty více než čtyřicet let oddělovaly východní svět od západního.
Expozici tvoří na 800 trojrozměrných exponátů a 1000 fotografií, nechybí v ní ani knihovna se sbírkou socialistických knih včetně Fučíkovy Reportáže psané na oprátce, kino s dobovými filmy a dokumenty, dokumentační středisko a meditační místnost. Jednou z atrakcí Muzea železné opony v Rozvadově na Tachovsku je i funkční vojenská vysílačka. Expozice začíná dobou první světové války, protože právě v ní byly položeny základy železné opony, nedořešené vztahy se promítly do druhé světové války, po níž jsme byli odtrženi od západního civilizačního okruhu. Vedle vzpomínek na nastolený socialismus symbolicky zobrazí nejzajímavější světodějné události doby studené války. K nejcennějším prezentovaným kouskům patří originální osobní telefony bývalého prezidenta Gustáva Husáka. Jeden byl určen pro vnitřní komunikaci a druhý pro přímé spojení do Kremlu. Těch existovalo v ČSSR pouze pět. Vystavena je také originální uniforma a pendrek policisty zasahujícího 17. listopadu v Praze na Národní třídě, ukázky spojovací, komunikační a odposlouchávací techniky, zbraně, kus hraničního drátu. Do budoucna chystá muzeum další zajímavé exponáty – modely atomové bomby, americké i ruské.
Výstava ale představuje i pozitiva své doby, jimiž jsou nejúspěšnější československé výrobky, jako například broušené sklo, proslulou flexaretu, oční čočky nebo postavičky Rumcajse, Krtečka, Ferdy Mravence.
Rozhledna Milíře
Rozhledna Milíře stojí na úpatí kopce Tomáška (631 m) u vesničky Milíře, zhruba 5 km východně od Rozvadova. Rozhledna slouží zároveň jako vysílač mobilního operátora. Moderní ocelová konstrukce byla postavena v roce 2001 a na podzim téhož roku zpřístupněna.

Věž je vysoká 35 m, vyhlídková plošina rozhledny je ve výšce 25 m a vede na ni 126 schodů.
Z rozhledny Milíře je krásný pohled na českou krajinu – zříceninu Přimda, Český les i na sousední Německo.
Kolem rozhledny Milíře prochází turistická trasa spojující Rozvadov a kemp Sycherák a také naučná stezka Vyhlídková, která začíná i končí v Rozvadově.

zdroj: mistopisy.cz

Zřícenina hradu Přimda
Přimda je zřícenina nejstaršího známého kamenného hradu na území ČR. Nachází se nad stejnojmennou obcí mezi Borem a Rozvadovem. Zřícenina je chráněna jako národní kulturní památka ČR. Státní hrad je ve správě Národního památkového ústavu a je přístupný veřejnosti.
Pravděpodobně byla Přimda ve své kamenné podobě založena českým knížetem Vladislavem I. k ochraně hranic. První zmínka o hradu pochází už z roku 1126, kdy hrad nechal přestavět (společně s Tachovem a Zhořelcem) kníže Soběslav I. Od počátku plnila Přimda i úlohu státního vězení. V roce 1249 si vyzkoušel vězení na Přimdě i Přemysl (budoucí král Přemysl Otakar II.) po neúspěchu vzpoury proti svému otci a králi Václavu I.
V průběhu 14. století se hrad Přimda stal centrem asi 15 chodských vesnic, jejichž obyvatelé byli povinni strážní službou na hranici. Za Jana Lucemburského byla Přimda výměnou za finanční hotovost zastavena (dána do držení) šlechtě. Karel IV. v rámci snah o upevnění panovnické moci a jejích opor – královských hradů – Přimdu vyplatil a ta se zařadila mezi hrady, které musí zůstat králi. V následující době však byla Přimda opět zastavována.
V roce 1454 získali Přimdu do zástavního držení Švamberkové. V jejich rukách pak Přimda zůstala až do roku 1592. Bratři Adam a Jindřich ze Švamberka si v roce 1548 panství i hrad rozdělili, přičemž Adamovi připadl tzv. horní hrad, zatímco Jindřichovi hrad dolní (horní a dolní hrad byly odděleny podélným skalním hřebenem). Za Švamberků v 16. století Přimda chátrala a ani dílčí opravy a některé nové hospodářské budovy stav hradu nezlepšily. Došlo i k bourání některých částí hradu.
V roce 1609 byl již hrad uváděn jako pustý, zbořený a opuštěný. V roce 1711 do obytné věže uhodil blesk a následně se zbortila její jihozápadní část až do úrovně přízemí.
Od poloviny 19. století byly na donjonu prováděny zabezpečovací práce, díky nimž se ho podařilo zachránit. Některé části jsou však bohužel prakticky novostavbou.
Prohlídkový okruh „Hrad“ nabízí prohlídku spodního a horního nádvoří, přístavku s prevétem z 12. století a interiéru obytné věže s průvodcem.

zdroj: mistopisy.cz

Mílovská lípa
Památný strom, v bývalé osadě Mílov (proti pensionu Smaragd). Největší lípa Tachovska a zároveň jedna z největších lip Plzeňského kraje. Dosahuje výšky 25 m a obvod jejího kmene ve výšce 130 cm je 714 cm. Je jedním ze zastavení po Přimdské naučné stezce.

 

Zřícenina kostela sv. Apoleny
se nachází od obce Málkov při silnici vedoucí z Přimdy na Novou Ves. Kostel je pozůstatkem bývalé osdy Apolena (Svatá Apolena), ze které bylo v roce 1945 její německé obyvatelstvo vysídleno. Obec zanikla a kostel byl ponechán svému osudu. V současné době je snaha alespoň zachovat jeho zbytky.

 

Lovecký zámeček Diana
je pojmenován podle řecké bohyně lovu. Nechal jej vybudovat rod Kolowratů před rokem 1742, kteří přišli do kraje pod Přimdou v roce 1675. Je dostupý po silnici z Přimdy na Svatou Kateřinu, kde na křižovatce odbočíte na Dianu. Na kole je možné se napojit na cyklotrasu č. 223.

 

Naučná stezka rašeliništěm Podkovák
V Chráněné krajinné oblasti Český les je od řijna 2009 zřístupněno vzácné rašeliniště Podkovák. Naučnou stezku Podkovák najdete v severní části Českého lesa cca. 1 km jižně od komunikace Lesná – Stará Knížecí Huť.

 

3 smírčí kříže
Jižní okraj města před plotem domu č. 196 u silnice z Přimdy na Novou Ves. Podle pověsti stojí kříže na hrobě dětí, které zabila jejich matka, protože je nemohla uživit.

 

Cyklostezky
EuroVelo 13. Stezka Železné opony – část Plzeňský kraj
Trasa EuroVelo 13 na území Plzeňského kraje začíná nedaleko hranic s Německem, konkrétně poblíž městečka Reichenau (na místě  bývalé obce Hraničky). Na návrší této bývalé osady je nyní zrekonstruovaný pomník obětem 1. světové války. Po asfaltové cestě se dostaneme do malé obce Nové Domky. Pokračujeme směrem na známé hraniční město Rozvadov, kde navštívíme Muzeum Železné opony. Kousek za Rozvadovem odbočíme do lesa, kde ještě kus cesty pojedeme po asfaltu a pak už následuje lesní cesta. Po několika kilometrech se dostaneme k obci Železná, která je přímo na hranicích. Zastavit se můžeme u Parku smíření, kde je i obora Srdíčko s několika vzácnými rostlinami a zvířaty. Poté překročíme hranice do Německa. Příjemnou šotolinovou cestou přes městečko Friedrichschäng se dostaneme zpět do České republiky. Na Náměstí přírody pojedeme směrem k pozůstatkům vysídlené vesnice Pleš. Příjemnou cestou se dosteneme k obci Rybník, kde uprostřed nedotčené přírody najdete turistické středisko. Následuje krásný úsek lesem až do bývalé osady Lučina, kde se zachoval podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého a zřícenina kostela.
Poté míříme opět na hranice s Německem, kde projedeme postupně vesničkami Untergrafenried a Hammer. Pojedeme střídavě v lese a po loukách. Projedeme město Waldmünchen a již míříme opět na hranice do ČR. Pojedeme kousek od nejvyšší Hory Českého lesa, kde se na vrcholu nachází 24 m vysoká kamenná Kurzova rozhledna s retro bufetem. Hned vedle je 30 m vojenská věž. A zase zpět do Německa, kde projedeme poměrně dlouhý úsek přes několik obcí, kopců a kopečků, absolvujeme pár příjemných sjezdů.
U městečka Seuchau objedeme jezero po mírně frekventované silnici. Poté několikrát přejedeme hranici tam a zpět a po jednom z návratů do ČR budeme mít poblíž známou vodní nádrž Nýrsko. Ale to již směřujeme na vrchol Ostrý, odkud je nádherný výhled na nejvyšší horu Šumavy – Velký Javor. Na vrcholu Ostrého je také turistická chata z roku 1897. Projedeme okolo vodopádu Bílá strž a směřujeme přímo k Černému jezeru. Poté projedeme nedaleko několika zajímavých míst. Prvním z nich je Hlavní evropské rozvodí Labe/Dunaj. Toto rozvodí je na cestě k Čertovu jezeru. Na vrcholu Hory Špičák stojí od července 2014 26,5 m vysoká rozhledna s fantastickým výhledem. Je na čase zase zamířit na chvilku do města. Tím městem je Železná Ruda, což je důležité středisko letní i zimní turistiky.
Přejedeme opět do Německa a po několika kilometrech se definitivně vrátíme do ČR, přesněji do obce Prášily, kde najdete zámek a informační centrum. Ještě předtím mineme zajímavé místo bývalých osad Gsenget a Horní Ždánidla. Poklidnou cestou mineme kousek od cesty Prášilské jezero a stejně tak rozhlednu Poledník. Z této 37 m vysoké rozhledny je nádherný výhled po celém okolí. A aby nebylo krásných výhledů málo, projedeme okolo rozhledny Oblík. Poté pojedeme přes Tříjezerní slatě. To je ukázka typického šumavského rašeliniště. Je zde 250 m dlouhá naučná stezka okolo tří rašelinných jezírek. A znovu míříme do městečka, tentokrát do Modravy, známého to města z románů Karla Klostermana. Památník tohoto romanopisce nalezneme na samotě zvané Březník. Březník je také poslední bod před koncem naší takřka 200 km dlouhé trasy, která končí nedaleko pramene Vltavy. U každého přechodu hranic naleznete tabuli Eurovelo 13 s informacemi.
Trasa je po celou dobu značená modrým symbolem EuroVelo 13.

odkaz na mapu zde

Infocentrum Přimda
nám. Republiky 288
CZ 348 06 Přimda
T: +420 725 966 455
e-mail: infocentrum@mestoprimda.cz

Provozní doba: duben – říjen
pondělí – neděle: 09:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.
Provozní doba: listopad – březen
pouze soboty, neděle: 10:00 – 12:00  12:30 – 16:00 hod.

Infocentrum Rozvadov
Dálniční hraniční přechod Rozvadov
348 06 Přimda
Telefon: +420 374 625 220

Ski areál Přimda
– 2 sjezdovky vhodné pro začátečníky i pokročilé lyžaře či snowboardisty
– 1 kotvový dvojmístný vlek, jednotalířový jednomístný vlek
– prostor vyhrazený pro sáňkování a bobování
– občerstvení ve SkiBaru
3 minuty jízdy od dálnice D5 exit 136 – Mlýnec, směr Přimda
2 minuty jízdy z Přimdy – směr Tachov
T: +420 608 443 398 (obsluha vleku)
web: www.sportprimda.cz
email: ski@sportprimda.cz
Provozní doba
denně od 10:00 do 17:00 hodin
ve středu, v pátek a v sobotu večerní lyžování do 21:00 hodin
Provozní doba areálu může být změněna s ohledem na nedostatek sněhu.
zdroj: Rozvadov

PŘÍHRANIČNÍ NAUČNÁ STEZKA (délka cca 12 km)
1) ROZVADOV (Roszhaupt)
2) POLESÍ ( ZIRK-Türkenhäusel)
3) REGULAČNÍ STANICE
4) TILLYHO ŠANCE
5) STARÝ HRANIČNÍ PŘECHOD
6) ARNOŠTIN HAMR (Ernestinenhammer)
7) HRANIČKY (Reichenthal)
8) NOVÉ DOMKY (Neuhäusl) + PAMÁTNÍK LIKVIDACE „ŽELEZNÉ OPONY“
9) KOSTEL A HŘBITOV NOVÉ DOMKY
10) CHOV SKOTU V NAŠEM REGIONU
11) KOSTEL SV. VÁCLAVA ROZVADOV
zdroj: Rozvadov

KOLOWRATOVA NAUČNÁ STEZKA (délka cca 20 km)
1) DÁLNICE
2) NOVÝ HRANIČNÍ PŘECHOD
3) PŘÍRODNÍ REZERVACE JEZÍRKA U ROZVADOVA
4) CHKO ČESKÝ LES
5) DIANSKÁ ROTA
6) CHRÁNĚNÁ PŘÍRODNÍ REZERVACE DIANA
7) DIANA (Dianaberg)
8) PILA DIANA
9) SVATÁ KATEŘINA (St. Katharina)
10) HOSPODÁŘSKÝ  DVÚR  Svatá Kateřina
11) BOBR ŘÍČNÍ  (Castor fiber)
12) KOSTEL A HŘBITOV VE SVATÉ KATEŘINĚ
13) STARÝ HŘBITOV A STARÁ CÍSAŘSKÁ CESTA ROZVADOV
zdroj: Rozvadov

VYHLÍDKOVÁ NAUČNÁ STEZKA (délka cca 15 km)
1) STARÝ HŘBITOV A STARÁ CÍSAŘSKÁ CESTA ROZVADOV
2) DÁLNICE
3) HOSPODÁŘSKÝ  DVÚR Svatá Kateřina
4) BOBR ŘÍČNÍ  (Castor fiber)
5) KOSTEL A HŘBITOV VE SVATÉ KATEŘINĚ
6) MILÍŘE (Brand)
7) ROZHLEDNA Milíře
8) VÁCLAVSKÝ RYBNÍK, APOLÉNSKÝ PŘÍKOP
9) FRAUENTHAL  (Hochofen)
10) OBRANNÉ POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ
11) CHOV SKOTU V NAŠEM REGIONU
12) ROZCESTÍ (Rahmbrücke)
13) KOSTEL SV. VÁCLAVA ROZVADOV
zdroj: Rozvadov